Yoga og Mindfulness for ungdom 10-18 år

Yoga og mindfulness for ungdom 10-18 år

Yoga og meditasjon er verdifulle redskaper for å styrke ungdommers egenverdi og lære dem teknikker for å komme i bedre kontakt med seg selv. Ungdomstiden er en sårbar fase av livet og det er viktig å ta vare på seg selv.

Livet i dag stilles store krav til ungdommer, både på skolen og i fritiden, med mye lekser og aktiviteter. I tillegg er det et «krav» om å være tilgjengelige online og på telefon hele tiden. Dette kan føre til stress og uro hos mange ungdommer.

Yoga og mindfulness bidrar til bedre kontakt med egen kropp, sinnet blir roligere og søvnen bedre. Det virker både fysisk og psykisk. Ungdommene blir mer fokusert og konsentrerte, og de lærer teknikker som vil gjøre de rustet til å håndtere utfordringer og stress i livet på en hensiktsmessig måte.

I hinduistisk filosofi sies det at man skal være snill og trofast mot seg selv. En viktig setning som vi også kan lære av.

På ungdomsyoga får du tid for deg selv og mulighet til å lære deg selv og kroppen din bedre å kjenne,slik at kjenner på egne grenser og behov.

Kom som du er, vær deg selv akkurat slik du er. Her skal du ikke prestere noe. Målet med yoga for ungdommer, er avspenning ogå ”kobleav” fra alle krav og inntrykk omkring oss for en liten stund.

TID: mandag kl. 16-17.15 (75 min).

VARIGHET: 5. September – 5. Desember (13 ganger) NB! Det er ingen yogaundervisning i høstferien ( 3. Oktober)

STED: Øvre Sukke Gård, Kjønnerødveien 251, Ramnes

PRIS: Pris kr 2240 (13 ganger)

PÅMELDING: post@sukkegard.no, eller telefon 90068597/33396917. www.sukkegard.no

INSTRUKTØR: Hege Bach

Norske barn vokser opp med faglig stress og er tilgjengelige på nettet hele tiden.

–Få yoga på timeplanen fra 1. klasse, sier psykologiprofessor Ingunn Hagen.

Les om:Vil ha yoga for stressede skolebarn, Aftenposten

Betingelser ved kjøp av kurs:

Påmeldingen er bindende og du forplikter deg til å betale kontingenten innen 14 dager fra påmelding, eller senest ved første oppmøte.

Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

Ta kontakt hvis du av ulike grunner har ønske om å dele opp eller utsette betalingen, så lager vi en avtale.

Kontingenten innbetales til kontonummer: 1503.38.70741

Vennligst merk innbetalingen med deltakers navn.

Avmeldingsbetingelser for kurs:

Avmelding må være skriftlig pr. e-post/post og det ilegges et adm. gebyr på kr 250.

Skjer avmelding 1-10 dager før oppstart forfaller hele kontingenten.

Avlysning av kurs/timer

Vi  forbeholder seg retten til å avlyse yogakurs/yogatimer ved for få påmeldte. Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum dagen før oppstart. Kontingenten refunderes i så fall i sin helhet.

«Det handler om å være mer tilstede i livet, øke livsgleden, redusere stress og fremme og god helse»

Meld deg på i dag!