Senior Yoga – Mindful Yoga

Senior yoga  – mindful yoga – for de over 50+ , litt ekstra stive eller har spesielle utfordringer

Dette er en yogatime tilpasset godt voksne. Bevegelsene er rolige og  myke. Her får du anledning til å utforske kroppen i hver øvelse for på en meditativ måte å komme i kontakt med kropp, pust, sinn og bevegelse.

I øvelsene støttes kroppen med puter for å finne den optimale stillingen. Slik trener du deg i å ta imot støtte og avspenne de delene av kroppen som ikke strekkes. Dette vil igjen påvirke nervesystemet slik at kroppen gir slipp på spenninger, pusten blir jevnere og dypere  og cellenes evne til å fornye seg bedres. Du vil oppleve at musklene slapper av, pusten blir dypere og roligere, og tankene stilner. Vi trener også styrke, balanse og fleksibilitet.

Disse dype integrerende terapeutiske øvelsene bidrar til å redusere stress og hjelper deg til å oppnå kontakt med din egen  indre visdom og styrker kroppens egen evne til selvhelbredelse. Andre metoder som benyttes i timene er blant annet berøring, aromaterapi, restorativ yoga (kroppen støttes opp med puter og matter for å finne den optimale stillingen) På denne måten trener du deg i å ta i mot støtte og gå inn i dyp avspenning. En tilstand som roer roer ned nervesystemet og optimaliserer cellenes gjenoppbygging. Du vil erfare at musklene slapper av, pusten blir dypere og roligere og tankene roer seg.

Disse dype integrerende og terapeutiske øvelsene bidrar til å redusere stress og gjenopprette balansen i kropp og sinn.

På godværsdager gjøre vi yoga ute.

«Det handler om å være mer tilstede i livet, øke livsgleden, redusere stress og fremme og god helse»

Timen egner seg for alle – både nybegynnere og viderekommende i alle aldre. Jeg gir hver enkelt personlig oppfølging og veiledning hvis ønskelig.

Har du fleksitid, er pensjonist, jobber skift, hjemmeværende, sykmeldt, arbeidsledig eller annet – bli med å starte dagen på en helsefremmende og god måte i et godt fellesskap!

Tid: mandag kl. 10-11.30. F.o.m mandag 5. September – t.o.m 12. desember  (14  ganger)

NB! Det er ingen yogaundervisning 3. oktober, uke 40 (høstferien)

Instruktør: Hege Bach

Pris kr. 2900,- (14 ganger) Betalingen kan deles opp.

PÅMELDING: post@sukkegard.no, eller telefon 90068597/33396917. www.sukkegard.no

Betingelser ved kjøp av kurs:

Påmeldingen er bindende og du forplikter deg til å betale kontingenten innen 14 dager fra påmelding, eller senest ved første oppmøte hvis ikke annet er avtalt.

Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

Ta kontakt hvis du av ulike grunner har ønske om å dele opp eller utsette betalingen, så lager vi en avtale.

Kontingenten innbetales til kontonummer: 1503.38.70741

Vennligst merk innbetalingen med deltakers navn.

Avmeldingsbetingelser for kurs:

Avmelding må være skriftlig pr. e-post/post og det ilegges et adm. gebyr på kr 250.

Skjer avmelding 1-10 dager før oppstart forfaller hele kontingenten.

Avlysning av kurs/timer:

Vi  forbeholder seg retten til å avlyse yogakurs/yogatimer ved for få påmeldte. Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum dagen før oppstart. Kontingenten refunderes i så fall i sin helhet.

Meld deg på i dag!